การงานอาชีพ


คอมพิวเตอร์   ปีการศึกษา  2553
 • ชนะเลิศที่ การแข่งขันโปรแกรม  Presentationt  ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ  
 • ศิษย์เก่าโรงเรียนเข้าศึกษาในระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล) ชนะเลิศการแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  รุ่นอายุไม่เกิน 13  ปี  ระดับประเทศ และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับโลก  ณ ประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรต  ได้ลำดับที่ 3  ซึ่งรางวัลในครั้งนี้  ทางมูลนิธิจากประเทศเบลเยี่ยม  ได้สนับสนุนชุดมอบอุปกรณ์การศึกษา  พร้อมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียน  จำนวน 12  ชุด  ในวันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2555
การงานอาชีพฯ  ปีการศึกษา  2554
 • ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้  ระดับช่วงชั้นที่ 2  (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
คอมพิวเตอร์   ปีการศึกษา  2555
 • ชนะเลิศที่ 2 รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันโปรแกรม Presentation ระดับช่วงชั้นที่ 1
 • รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันโปรแกรม Presentation ระดับช่วงชั้นที่ 2 
คอมพิวเตอร์   ปีการศึกษา 2556
 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันโปรแกรม Paint  ระดับช่วงชั้นที่ 1 เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันโปรแกรม Presentation ระดับช่วงชั้นที่ 2
 • รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ฯ  การแข่งขันโปรแกรม Paint  ระดับช่วงชั้นที่ 1 
การงานอาชีพฯ  ปีการศึกษา 2556
 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับช่วงชั้นที่ 2 เป็นตัวแทนศูนย์
 • รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ฯ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ  ระดับช่วงชั้นที่ 2