อนุบาลปีที่ 1-2


ปีการศึกษา 2554
 1. ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 2. ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันฉีก ปะ ติด เป็นตัวแทนศูนย์ฯ

ปีการศึกษา 2555
 1. ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 2. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันฉีก ปะ ติด  

ปีการศึกษา 2556

       ระดับศูนย์ฯ
 1.  ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 2.  ชนะเลิศที่ 2  การแข่งขัน ฉีก ปะ ติด   
       ระดับเขตพื้นที่ฯ
 1. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
ปีการศึกษา 255ึ7

       ระดับศูนย์ฯ
 1.  ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 2.  ชนะเลิศที่ 2  การแข่งขัน ฉีก ปะ ติด   
ปีการศึกษา 2558

       ระดับศูนย์ฯ
 1.  ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 2.  ชนะเลิศที่ 2  การแข่งขัน ฉีก ปะ ติด 
 ระดับเขตพื้นที่ฯ
  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน