เตรียมต้อนรับผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2556

โพสต์1 ส.ค. 2556 07:39โดยThanunchanok klapairee
โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์  เตรียมรับผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียน  ประจำปี  2556  
วันที่ 11  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556  โดยมีนายแพทย์โอชิต  เกียรติก้องชูชัย  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
Comments