news‎ > ‎

ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปี 2556

โพสต์14 ก.ค. 2556 05:33โดยThanunchanok klapairee
ประชาสัมพันธ์  เชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 
เพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี  2556 ณ วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2556  
โดยมีนายแพทย์โอชิต  เกียรติก้องชูชัย  เป็นประธานในพิธีเปิด
Comments