อบรม แนวทางการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ"
โรงเรียนในโครงการ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • บทความไม่มีชื่อ เปิดภาคเรียนที่1/2559  วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
  ส่ง 12 พ.ค. 2559 06:53 โดย Thanunchanok klapairee
 • เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์  เปิดภาคเรียนที่ 1/2557  วันที่ 14  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557
  ส่ง 29 เม.ย. 2557 00:41 โดย Thanunchanok klapairee
 • ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปี 2556 ประชาสัมพันธ์  เชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี  2556 ณ วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2556 05:35 โดย Thanunchanok klapairee
 • อบรม Website ห้อง ICT สพป.ชย.1(10 พ.ค.56)
  ส่ง 12 พ.ค. 2556 08:03 โดย Thanunchanok klapairee
 • เปิดภาคเรียน 1/2556 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/52556   วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  ส่ง 9 พ.ค. 2556 21:03 โดย Thanunchanok klapairee
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หน่วยงานทางการศึกษา