news

ประชาสัมพันธ์  เชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญผ้าการศึกษาโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี  2556  
ณ วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2556  โดยมีนายแพทย์โอชิต  เกียรติก้องชูชัย  เป็นประธานในพิธีเปิด

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์12 พ.ค. 2559 06:53โดยThanunchanok klapairee

เปิดภาคเรียนที่1/2559  วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

เปิดภาคเรียนที่ 1/2557

โพสต์29 เม.ย. 2557 00:41โดยThanunchanok klapairee

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์  เปิดภาคเรียนที่ 1/2557  วันที่ 14  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557

ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปี 2556

โพสต์14 ก.ค. 2556 05:33โดยThanunchanok klapairee

ประชาสัมพันธ์  เชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 
เพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี  2556 ณ วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2556  
โดยมีนายแพทย์โอชิต  เกียรติก้องชูชัย  เป็นประธานในพิธีเปิด

อบรม Website ห้อง ICT สพป.ชย.1(10 พ.ค.56)

โพสต์12 พ.ค. 2556 08:02โดยThanunchanok klapairee


เปิดภาคเรียน 1/2556

โพสต์9 พ.ค. 2556 21:03โดยThanunchanok klapairee

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/52556   วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เปิดภาคเรียนที่ 1/2555

โพสต์3 พ.ค. 2555 22:06โดยThanunchanok klapairee

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555   วันที่  14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555

โพสต์3 พ.ค. 2555 21:26โดยThanunchanok klapairee

  

ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยเทมเพลตกูเกิ้ลไซด์ ครูหลวง3

ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !

1-9 of 9