การงานอาชีพ

คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2553

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันโปรแกรม Presentationt ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ศิษย์เก่าโรงเรียนเข้าศึกษาในระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล) ชนะเลิศการแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ระดับประเทศ และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรต ได้ลำดับที่ 3 ซึ่งรางวัลในครั้งนี้ ทางมูลนิธิจากประเทศเบลเยี่ยม ได้สนับสนุนชุดมอบอุปกรณ์การศึกษา พร้อมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียน จำนวน 12 ชุด ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

การงานอาชีพฯ ปีการศึกษา 2554

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ

คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555

 • ชนะเลิศที่ 2 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโปรแกรม Presentation ระดับช่วงชั้นที่ 1
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโปรแกรม Presentation ระดับช่วงชั้นที่ 2

คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันโปรแกรม Paint ระดับช่วงชั้นที่ 1 เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันโปรแกรม Presentation ระดับช่วงชั้นที่ 2
 • รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ฯ การแข่งขันโปรแกรม Paint ระดับช่วงชั้นที่ 1

การงานอาชีพฯ ปีการศึกษา 2556

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับช่วงชั้นที่ 2 เป็นตัวแทนศูนย์
 • รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ฯ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับช่วงชั้นที่ 2

ปีการศึกษา 2561

 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันโปรแกรม Presentation ระดับชั้น ป.1-6

ปีการศึกษา 2562

 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันโปรแกรม Presentation ระดับชั้น ป.1-6
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันสร้างภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้น ป.1-3