ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ปี 2556

วันที่โพสต์: 14 ก.ค. 2013, 12:33:51

ประชาสัมพันธ์ เชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์

เพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2556 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โดยมีนายแพทย์โอชิต เกียรติก้องชูชัย เป็นประธานในพิธีเปิด