ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์

เลขที่ - หมู่ที่ 11 บ้านใหม่พัฒนา ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

Tel : 044-870310

http://nrr.chaiyaphum1.go.th