เตรียมต้อนรับผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2556

วันที่โพสต์: 1 ส.ค. 2013, 14:39:57

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ เตรียมรับผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียน ประจำปี 2556

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีนายแพทย์โอชิต เกียรติก้องชูชัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด