ตรวจรับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปี 2556

วันที่โพสต์: 29 เม.ย. 2014, 6:47:04

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จาก สพฐ. ประจำปี 2556