กิจกรรม

"English camp"

กิจกรรม English camp 2019 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มโรงเรียนตำบลชีลอง ได้แก่โรงเรียนวัดพุทโธวาท โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ โรงเรียนโนนหว้านไพล โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว และโรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ โดยได้รับสนับสนุนจากเทศบาลตำบลชีลอง และวิทยากรจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมติว O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ศูนย์ชีลองหนองนาแซงบ่งคล้า โดยใช้สถานที่ติว 3 โรงเรียนได้แก่

1. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

2. โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้า

3. โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

กิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทดลอง ปฎิบัติจริง