กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2556

  • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (เป็นตัวแทนศูนย์)

ด.ญ.เนตรฤทัย กวาดชัยภูมิ ป.6

  • รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ฯ การแข่งขันซูโดกุ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

ปีการศึกษา 2558

  • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันสมุดเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ด.ญ.นันท์นภัส กวาดชัยภูมิ ป.6

ด.ญ.แก้วนภา เกิดจำเริญ ป.6

ด.ญ.จุฑามาศ ศรีโพธิ์ ป.5

ปีการศึกษา 2559-2562 ไม่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม