พลศึกษา

ปีการศึกษา 2555

  • รางวัลชนะเลิศที่ 1  รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย/หญิง  10  สมัย

ปีการศึกษา 2556
  •   รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับช่วงชั้นที่ 2(ป.4-6)